Header-Slapende Baby Dons.jpg

Nieuws

Onze praktijk

Hoofdvestiging
Verloskundigenpraktijk 'Catharina Schrader'
Birdaarderstraatweg 80C
9101 PK Dokkum
KVK: 01159386

Nevenlocatie Zwaagwesteinde
Gezondheidscentrum De Westereen
Badhuswei 1A
9271 VA De Westereen

T: 0519-296899
M: 06-51145849
F: 0519-223570
E: info@verloskundigen-dokkum.nl

Route & contact

Clienttevredenheidsonderzoek in de Geboortezorg

Cliënttevredenheidsonderzoek in geboortezorg

Periode December 2014 – maart 2015

Informatiebrief voor cliënten

Uw verloskundige / gynaecoloog participeert in het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland (ZeGNN). Dit samenwerkingsverband voert van januari – maart 2015 een Cliënttevredenheidsonderzoek uit. In deze brief willen wij u graag iets meer over dit onderzoek vertellen en wat het onderzoek voor u inhoudt.

 

Waarom dit onderzoek?

Zorgverleners willen voortdurend de kwaliteit van hun zorg verbeteren. Die kwaliteit wordt vooral bepaald door de uitkomsten: de gezondheid van u en uw kind. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe u de zorg hebt ervaren. In uw regio werken verloskundige zorgverleners hard aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Door een vragenlijst aan pas bevallen vrouwen voor te leggen over hun ervaringen met de zorg wordt onderzocht of dit bijdraagt aan tevredenheid bij cliënten.

Wat houdt het onderzoek voor u in?

Allereerst wordt u door de kraamzorg gevraagd of u instemt met het invullen van een vragenlijst over hoe u de zorg hebt ervaren. Als u daar toestemming voor geeft, dan wordt uw e-mailadres gebruikt om u een e-mail te sturen met een link naar een website waarop u de vragenlijst digitaal kunt invullen. Het kost ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Als u besluit niet mee te werken aan de enquête, dan heeft dit vanzelfsprekend geen enkele invloed op de kwaliteit van zorg die u van uw verloskundige mag verwachten. Weet dat u altijd, ook als u in eerste instantie heeft ingestemd, het recht heeft om uw toestemming in te trekken. U kunt dit kenbaar maken als u het verzoek om de vragenlijst in te vullen per mail ontvangt, u hoeft daar geen reden bij te geven, dat mag uiteraard wel.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle gegevens die in het kader van het Cliënttevredenheidsonderzoek verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Verzamelde gegevens worden losgekoppeld van uw naam en e-mailadres om anoniem te worden verwerkt. Niet-bevoegde buitenstaanders zullen geen inzage hebben in uw persoonlijke gegevens. Uw mailgegevens worden uitsluitend gebruikt om u de link naar de vragenlijst te kunnen toesturen. In publicaties over het onderzoek zult u uw naam niet terugvinden.

Deelname

Wij zouden het zeer waarderen als u mee wilt doen aan het onderzoek. Door uw deelname draagt u bij aan kennis die de kwaliteit van zorg kan verbeteren.

Als u aarzelt en/of eerst meer informatie wilt, neem dan gerust contact op met:

Henk Groen, arts / onderzoeker en Projectleider Consortium ZeGNN: h.groen01@umcg.nl